Katarzyna
Betlińska

Refleksje

Cykl inspirowany refleksją na zachowaniem współczesnego człowieka. Odniesienie do zjawiska cywilizacyjnego niedowidzenia i niedosłyszenia. Rozmaitość doznań wzrokowych zależy od czynnej pracy intelektu. Prace przedstawiają „przestrzeń pomiędzy” budowaną światłem. To przestrzeń intymna – magiczna, sfera tajemnicy i zagadki, gdzie można dostrzec równoczesność przeszłości i teraźniejszości.

116x162 cm, druk UV na jedwabiu
(Sulejówek 2014)

arrow-17.png

Refleksje 1

Refleksje 1

Refleksje 2

Refleksje 2

Refleksje 3

Refleksje 3

Refleksje 4

Refleksje 4

Refleksje 5

Refleksje 5