Katarzyna
Betlińska

Malarstwo

Przemijający czas. Problem nieskończoności. Symbole harmonijnej jedności. Dynamika. Stany kruchej równowagi. Wyrażenie nastrojów. Odzwierciedlenie związków człowieka ze światem.

Malarstwo 1

Malarstwo 1

Malarstwo 2

Malarstwo 2

Malarstwo 3

Malarstwo 3

Malarstwo 4

Malarstwo 4

Malarstwo 5

Malarstwo 5

Malarstwo 6

Wiosna
(2011)

Malarstwo 7

Malarstwo 7

Malarstwo 8

Żywioły 01
(2011)

Malarstwo 9

Żywioły 02
(2011)

Malarstwo 10

Żywioły 03
(2011)

Malarstwo 11

Malarstwo 11

Malarstwo 12

Malarstwo 12

Malarstwo 13

Qoochenne
galaktyki 02 (2014)

Malarstwo 14

Qoochenne
galaktyki 03 (2014)

Malarstwo 15

Malarstwo 15

Malarstwo 16

Cisza
(2016)

Malarstwo 17

Qoochenne
galaktyki 01 (2014)

Malarstwo 18

Mapa pamięci
(2013)

Nokturn portowy

Nokturn portowy
(2015)