« » ×

Miejsce akcji: Warszawa - Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Warszawa 2013 r.