« » ×

Miejsce akcji: Warszawa - Galeria 022, Warszawa 2014 r.