« » ×

Miejsce akcji: Warszawa - Dom Literatury, Warszawa 2015 r.