Poza-realność

Poza-realność. Przestrzenny rozmach, przy działaniach subtelnych kolorystycznie.
Tylko rzeczywistość iluzji i wieloznaczność dają możliwość spontanicznego odbioru.
Może dostrzeżesz powidoki, może przemówi materia?