Tunezja

Każdy z fotogramów z tego cyklu jest ilustracją do osobnej historii czy anegdoty. Opowiedzenie ich na tej stronie byłoby nie na miejscu.