EX LIBRIS

Ex libris jest dla artysty wyjątkową formą, bowiem ujawnia relację między autorem i Adresatem (który jest jednocześnie Inspirantem). To bardzo osobista grafika dedykowana – ofiarowywanie myśli, twórczej energii, czasu, wysiłku… serca, by powstający obraz był prawdziwy.

Drzeworyty 10×15 cm