Refleksje

Cykl inspirowany refleksją na zachowaniem współczesnego człowieka. Odniesienie do zjawiska cywilizacyjnego niedowidzenia i niedosłyszenia. Rozmaitość doznań wzrokowych zależy od czynnej pracy intelektu. Prace przedstawiają „przestrzeń pomiędzy” budowaną światłem. To przestrzeń intymna – magiczna, sfera tajemnicy i zagadki, gdzie można dostrzec równoczesność przeszłości i teraźniejszości.