Grafika

Poszukiwania i próby wykorzystania różnorodnych technik i materiałów, podejmowanie eksperymentów jest tym, co pozwala grafikowi realizować siebie. Grafika jest dla mnie niczym innym jak wypowiedzią. To przeniesienie – zanotowanie – przemyśleń, pomysłów, projektów. Forma wyraża myśl.