Betliny

Prace noszące miano „Betliny” to rodzaj portretu. Prace tworzone są w technice autorskiej, do której wykorzystuję elementy techniki popularnej w połowie XIX w. – zwanej „gumą”. Pozwala to na uwolnienie się od wszechobecnej „obsesji szybkości”. Portrety powstają dzięki wielowarstwowemu nakładaniu pigmentu i stopniowemu jego utrwalaniu.