Guma

Jedna ze szlachetnych technik fotograficznych. Charakteryzuje się swobodą interpretacji. Proces polega na wykorzystaniu światłoczułości soli chromowych i koloidalnych właściwości gumy arabskiej. Sporządzoną emulsję nanosimy na papier i naświetlamy przez negatyw. Powstające dzięki działaniu światła tlenki chromu, powodują garbowanie gumy, czyniąc ją nierozpuszczalną w wodzie. Proces wywoływania odbywa się w kuwecie z zimną wodą. Na papierze pojawia się obraz.